Timing pytania na lekcji


Ustawienie linii CPT w stan wysoki oznacza, że aktualnie będzie realizowany cykl odpytywania. Na linii DATA pojawia się słowo statusowe informujące o zakresie materiału. Sygnał BMB (bomboniera) jest wystawiany przez ucznia. Może on być ciągle w stanie H i wtedy cykl pytania zostanie odwołany. Jeżeli zostanie ponownie ustawiony w stan L to cykl jest realizowany dalej. Profesor wysyła sygnał CHT pytając czy jest ktoś chętny. Może on docierać do wszystkich uczniów lub do wybranych. Po przekroczeniu czasu ciszy (2 cykle zegarowe) na linii NR pojawia się numer ucznia od którego profesor żąda bajtu danych. Sygnał ODP sygnalizuje, że uczeń podjął próbę przesłania danych. Jeżeli trwa to zbyt długo to sygnał OCENA przechodzi w stan niski, a w dzienniku pojawia się wpis NDST.