Mapa europy w formie rysunkowej

Mapa europy w formie rysunkowej

Mapa szlaków turystycznych

Mapa szlaków turystycznych Read more

Aktualna mapa statków – AIS

Aktualna mapa statków - AIS Read more

Interaktywna mapa zabytków w Polsce

Interaktywna mapa zabytków w PolsceInteraktywna mapa zabytków w Polsce: mapy.zabytek.gov.pl

Pogoda online na świecie

Pogoda online na świecie

źródło: earth.nullschool.net/

nasłuch radia online

nasłuch radia policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego, lotnictwa, kolei i wielu innych: online

podsłuchiwanie upadających meteorów

meteory Read more

Projekt Genesis

Do: Prezes Jehowa
Od: Dyrektor działu marketingu Gabriel

Badania przeprowadzone przez nasz dział w ramach projektu Genesis wykazały, że najlepsze perspektywy na rynku będą miały systemy w następującej konfiguracji:
Planeta – 1 szt.
Promień – 3.000 km
Siła ciążenia – 0,5g
Relacja ląd woda – 1:1
Temperatura – 24 stopnie C.
Atmosfera – tlen (100%)
Skład mórz – solona woda
Skład rzek – mleko, miód
Fauna – roślinożerna
Urządzenia peryferyjne – 2 źródła światła (dzienne i nocne)
Rok planetarny – 1 doba

Dekretacja: przekazać do działu planowania strategicznego – Jehowa.


Read more

prędkość zapisu i odczytu

dysk

Datarock – Computer Camp