Złącze RS232


Moduł ten umożliwia przekazywanie danych w dwóch kierunkach , dlatego wszystkie linie są w nim zdublowane . Kabel interface-u jest zaopatrzony w złącze typu cannon 9-cio lub 25-cio pinowe.

9 pinowe9 pinowe schemat

złącze 9 pinowe

9 pinowe9 pinowe schemat

złącze 25 pinowe

Jedynce logicznej odpowiada poziom H= od -15 V do -3 V
Zeru logicznemu odpowiada poziom L= od 3 V do 15 V

Dzięki tak dużym skokom napięcia transmisja danych jest odporna na zakłócenia nawet przy wykorzystaniu nie ekranowanych przewodów . Interface ten określa położenie między terminalem DTE , a sprzętem komunikacyjnym DCE. Jeżeli interface łączy komputer z urządzeniem peryferyjnym , to zwykle komputer jest DCE , a urządzenie peryferyjne jest DTE.
Zaleca się aby odległość pomiędzy DCE ,a DTE nie przekraczała 15 m.

Sygnały na poszczególnych liniach interface-u mają następujące znaczenie :

P.GND (protective ground) - uziemienie ochronne
TxD (transmit data) - dane wysyłane
RxD (receive data) - dane odbierane
RTS (request to sent) - żądanie nadawania; sygnał informujący, że urządzenie chce przesłać dane
CTS (clear to send) - zezwolenie nadawania (uwolnienie dla nadawania); sygnał generowany przez DCE, w odpowiedzi na włączenie żądania nadawania RTS

Oznaczenia w gniazdach 9-cio i 25-cio pinowych

9 PIN

25 PIN

P.GND

...

1

TxD

3

2

RxD

2

3

RTS

7

4

CTS

8

5

DSR

6

6

S.GND

5

7

DCD

1

8

DTR

4

20

RI

9

22

Styki złącza RS232 w komputerze (modemie ) jak również w urządzeniu peryferyjnym są celowo oznaczone w inny sposób , aby można było łączyć je ze sobą. Linia , którą urządzenie peryferyjne wysyła znaki , musi być traktowana przez modem jako linia odbiorcza . Trudności powstają gdy należy łączyć ze sobą dwa urządzenia bez modemu . Niektóre linie należy wtedy krzyżować. Dwa komputery można wtedy łączyć za pomocą kabla z dwoma złączami , w których zamieniono miejscami odpowiednie linie . Taki kabel nosi nazwę modemu zerowego.

UWAGA
Przy podłączeniu dwóch urządzeń należy pamiętać aby wszystkie piny zostały połączone. W przeciwnym razie może dojść do zawieszenia terminalu.


www.piotrsog.prv.pl