Skróty klawiszowe systemu Windows


Klawiatura to peryferyjne urządzenie wejścia umożliwiające wprowadzanie danych do komputera. Wiele osób o tym zapomina i myśli że myszka była zawsze standardowym komponentem komputera. Jest to nieprawda myszka weszła w raz systemami graficznymi w których jest o wiele wygodniejsza. Ale nie wolno zapominać o klawiaturze, nie służy ona tylko do pisania, za jej pomocą możemy z dużą prędkością uruchomić wiele programów. Mówię tu o skrótach klawiszowych które dają taki sam efekt co kilka kliknieć myszą. Czasami zdarza się że myszka psuje się lub odmawia posłuszeństwa w tedy dla niektórych ludzi poruszanie się w środowisku Windows jest katastrofą. Oto kilka ciekawych skrótów które na pewno przydadzą się każdemu kto żyje z komputerem.

 • [F1] - Pomoc. Pojedyncze naciśniecie tego klawisza powoduje wyświetlenie pomocy Windows lub programu z którego aktualnie się korzysta.

 • [F2] - Zmiana nazwy obiektu. Po kliknieciu na plik i naciśnięciu tego klawisza szybko dostajemy się do nazwy obiektu.
 • [F3] lub [Win]+[F] - Otwiera okno wyszukaj.
 • [F4] - Rozwiniecie listy adresowej.
 • [F5] - Odświeżenie obrazu.
 • [F6]+[Tab] - Przechodzenie pomiędzy oknami wewnętrznymi. Czyli pomiędzy listą adresową, oknem bocznym i oknem głównym.
 • [F10] - Uaktywnia pasek menu.
 • [Print Screen] - Zrzut ekranowy. Po naciśnięciu tego klawisza następuje skopiowanie zawartości naszego ekranu do schowka Windows. Możemy go wkleić w dowolny program graficzny.
 • [Home] - Przemieszczenie na początek. Dowolnie tekstu, listy plików itp.
 • [End] - Przemieszczenie na koniec. Dowolnie tekstu, listy plików itp.
 • [Delete] - Usuwanie obiektów. Klawisz służy do usuwania zazanczonych plików (pliki są przenoszone do kosza), tekstu itp.
 • [Shift]+[Delete] - Tak jak wyżej lecz pliki nie są przenoszone do kosza lecz usuwane całkowicie.
 • [Page Up] - Przewinięcie obrazu o jeden ekran w górę.
 • [Page Down] - Przewinięcie obrazu o jeden ekran w dół.
 • [Alt]+[Ctrl]+[Delete] - Po jednokrotnym naciśnięciu wyświetlane jest okno zamykania programów, a po dwukrotnym następuje reset komputera.
 • [Alt]+[Tab] - Przełączanie pomiędzy otwartymi aplikacjami. Należy ciągle trzymać [Alt] i za pomocą klawisza Tab wybierać interesujące nas okno.
 • [Alt]+[Shift]+[Tab] - To samo co wyżej lecz lista otwartych okien jest przeglądana od tyłu.
 • [Alt]+[F4] - Zamykanie aplikacji. Skrót ten powodu to samo co naciśniecie myszką krzyżyka w prawym górnym rogu.
 • [Alt]+[strzałka w dół] - Rozwijanie listy wyboru.
 • [Alt]+[Spacja] - Wyświetlanie menu systemowego.
 • [Alt]+[podkreslona_litera] - Otwieranie menu. Bardzo przydatny skrót który ułatwia poruszanie się po różnych menu. Wystarczy nacisnać Alt i wybrać literę która jest podkreślona w menu.
 • [Alt]+[Enter] - Otwieranie okna właściwości.
 • [Ctrl]+[A] - Zaznaczenie wszystkich elementów.
 • [Ctrl]+[C] - Skopiowanie zaznaczonych elementów.
 • [Ctrl]+[X] - Wycięcie zaznaczonych elementów.
 • [Ctrl]+[V] - Wklejenie elementów.
 • [Ctrl]+[Z] - Cofnięcie ostatniej czynności.
 • [Ctrl]+[Esc] lub [Start] - Wyświetlenie paska Start.
 • [Shift] - Przytrzymanie tego klawisza gdy wkładamy płytę do napędu powoduje anulowanie autostartu.
 • [Win]+[Tab] - Przechodzenie pomiedzy przyciskami na pasku zadań.
 • [Win]+[R] - Wyświetlenie okna Uruchom.
 • [Win]+[M] - Minimalizacja okien.
 • [Win]+[Shift]+[M] - Przywrócenie zminimalizowanych okien.
 • [Win]+[D] - Minimalizacja i przywrócenie wszystkich okien.
 • [Win]+[E] - Uruchomienie eksploatora Windows.
 • [Menu] - Menu alternatywne czyli prawy klawisz myszy na klawiaturze.

 • "401, 402, 403.............. 215 to musi coś oznaczać..."


  www.piotrsog.prv.pl