config.sys i autoexec.bat


Polecenia plików konfiguracyjnych config.sys i autoexec.bat

BREAK ON - umożliwia przerwanie programu kombinacją klawiszy CTRL+BREAK lub CTRL+C
BUFFERS=40,0 - określa liczbę buforów systemowych do komunikacji z urządzeniami WE/WY: 40 buforów dyskowych, 0 buforów pamięci pomocniczej.
CLS - czyszczenie ekranu.
COUNTRY - ustala sposób zapisu daty, czasu, znaku waluty:
COUNTRY=048, ,C:\DOS\COUNTRY .SYS

DEVICE - instalacja sterowników programowych w pamięci konwencjonalnej:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICEHIGH - instalacja sterowników w blokach pamięci górnej UMB, HMA:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH, UMB
DEVICEHIGH= C:\DOS\STEROW.SYS


DISPLAY - umożliwia przełączanie znaków narodowych dla różnych kart graficznych:
COUNTRY=048,852,C:\DOS\COUNTRY .SYS
DEVICEHIGH= C:\DOS\DISPLAY.SYS con=(ega, 852, 1)


Przełączanie między stronami kodowymi 437 (amerykańska) i 852 (polska) odbywa się za pomocą CTRL+ALT+F1 i CTRL+ALT+F2.

DOS - ładowanie plików systemowych do pamięci górnej i wysokiej:
DOS=HIGH
DOS=UMB


ECHO - wyświetlanie na ekranie tekstu wykonywanych poleceń:
ECHO ON - echo włączone
ECHO OFF - echo wyłączone

Komendy poprzedzone znakiem @ nie będą wyświetlane nawet, jeśli włączony jest tryb ECHO ON

EMM386.EXE - sterownik umożliwiający utworzenie w pamięci górnej UMA bloków pamięci górnej UMB oraz symulowanie pamięci stronicowanej EMS w pamięci rozszerzonej XMS. Zanim załadujemy emm386.exe należy zainstalować sterownik pamięci wysokiej himem.sys:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS


FILES - określa maksymalną liczbę plików, jakie mogą być otwarte jednocześnie:
FILES=30

HIMEM.SYS - sterownik umożliwiający dostęp do obszarów pamięci XMS (pamięć rozszerzona) i HMA (pamięć wysoka):
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

LOADHIGH, LH - ładuje programy rezydentne do pamięci UMB:
LH=C:\DOS\MOUSE.COM
LOADHIGH =C:\DOS\MOUSE.COM


PATH - określa systemową ścieżkę przeszukiwań, czyli listę katalogów (ścieżek dostępu), w których system będzie poszukiwał plików wykonywalnych:
PATH=C:\DOS;C:\WINDOWS;C:\TOOLS\ARCHIWIZ;C:\TP

PROMPT - umożliwia zmianę symbolu zgłoszenia systemu:
PROMPT $p$g

Inne znaki:
PROMPT

REM - wstawienie komentarza:
REM LOADHIGH =C:\DOS\MOUSE.COM

SET - ustawianie zmiennych środowiskowych:
SET TEMP=C:\DOS\TEMP

STACKS - deklarowanie stosów do obsługi przerwań sprzętowych:
STACKS=8, 512

Deklaracja 8 stosów po 512 bajtów każdy (stosy te zajmują 4kB pamięci konwencjonalnej).

CALL - wywołanie innych programów wsadowych z poziomu pliku wsadowego:
CALL STARTNET.BAT

GOTO - powoduje przeskok do instrukcji opisanej daną etykietą:
...
GOTO COMMON
...
...
:COMMON
...


KEYB - instaluje w systemie klawiaturę dostosowaną do standardów danego kraju:
KEYB PL, C:\DOS\KEYBOARD.SYS

LASTDRIVE = określa maksymalną liczbę napędów dyskowych używanych w systemie:
LASTDRIVE=H
instaluje maksymalnie 8 napędów

MODE CON - konfigurowanie karty graficznej:
mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=852


MSCDEX - (ang. MicroSoft CD EXtension umożliwia używanie stacji CD-ROM w systemie:
1 napęd CD-ROM
w config.sys:
DEVICEHIGH=C:\DRIVERS\CDROMDRV.SYS /D:MSCD000
/d: - nazwa identyfikująca sterownik
w autoexec.bat:
C:\DOS\MSCDEX /D:MSCD000 /L:G
/l:litera - przypisanie litery napędowi CD-ROM

2 napędy CD-ROM
w config.sys:
DEVICEHIGH=C:\DRIVERS\CDROMDRV.SYS /D:MSCD000
DEVICEHIGH=C:\DRIVERS\CDROMDRV.SYS /D:MSCD001

w autoexec.bat:
C:\DOS\MSCDEX /D:MSCD000 /D:MSCD001 /L:K

Wielokonfiguracyjne pliki config.sys i autoexec.bat

MENUITEM - definiuje opcję menu:
MENUITEM= nazwa_bloku [, wyświetlany tytuł]
MENUITEM=Windows, Uruchomienie Windows 98

MENUDEFAULT - definiuje opcję domyślną:
MENUDEFAULT=nazwa_bloku [, czas oczekiwania]
MENUDEFAULT=standard, 10

MENUCOLOR - definiowanie kolorów tła i znaków w menu:
MENUCOLOR=x [,y]
x - kolor tekstu
y - kolor tła
MENUCOLOR=14, 1

kolory

Na zakończenie dodaje dwa przykładowe pliki autoexec.bat i config.sys do ściągniecia (wykonane na lekcjach w Technikum).

ściągnij pliki

www.piotrsog.prv.pl