Typy danych w języku C


Wyświetlanie i wczytywanie tekstu

wyświetlanie tekstu

puts(tekst);
printf("Mam na imię %s",imie);

wczytywanie tekstu

char tekst[64];
gets(tekst);


char z;
z=getchar(); //wczytuje kod znaku i umieszcza w zmiennej
putchar(z); //wyświetla znak ze zmiennej
scanf("%s",imie); //wczytanie tesktu


www.piotrsog.prv.pl