Wyświetlania i wczytywanie zmiennych w języku C


wyświetlanie i wczytywanie zmiennych

Wyświetlanie:

printf("%d",z); //funckja ta wyświetli nam na standardowe wyjście wartość zmiennej z,
 parametr %d zależny jest od typu wyświetlanej zmiennej

%d - zmienne całkowite int
%hd - zmienne short int
%ld - zmienne long int
%x, %X - zmienne int w zapisie szesnastkowym
%f - zmienne typu float
%e, %E - liczby float w zapisie naukowym
%lf - dla typu double
%s - dla tekstu
aby wyświetlic pare zmiennych należy uzyć nastepującego kodu:

int x,y;
printf("%d %d",x,y); //w jednej linijce wyświetli wartość dla zmiennych x i y

Wczytanie:

int z;
scanf("%d",&z); //funkcja ta wczyta z podstawowego wejścia wartość do zmiennej z


www.piotrsog.prv.pl