C


Tablice

Tablice ciąg dalszy (przykłady programów):

Przykład sprawdzenia wielkości tablicy:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int tab[10];
int x;

int main(int argc, char *argv[])
{
   x=sizeof(tab); //10 elementow tablicy razy wielkość int (4) = 40
   printf("%d", x); 
  return 0;
}

Przykład porównania tablic:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int t1[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, t2[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
// talice z takimi samymi wartosciami poczatkowymi
int i, rozne=0;

int main(int argc, char *argv[])
{
   for(i=0;i<10&&!rozne;i++)
     if(t1[i]!=t2[i]) rozne=1;
     
     if(rozne!=1) puts("tablice takie same");
     else puts("tablice rozne");
  return 0;
}

Przykład tablicy wielowymiarowej:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int t1[3][5];
int i,j,a=5;

int main(int argc, char *argv[])
{
/*
za pomocą pierwszych dwóch pętli zapełniamy tablice dwuwymiarową
*/
   for(i=0;i<5;i++) {
     a++;       
     for(j=0;j<5;j++){
      t1[i][j]=a;
      }
     }
/*
wyswietlamy zawartosc tablic w podobny sposób
*/     
   for(i=0;i<3;i++) {
     printf("\n");
     for(j=0;j<5;j++){
      printf(" %d", t1[i][j]);
      }
     }
  return 0;
}


www.piotrsog.prv.pl