C


Operowanie na tekście...

#include <string.h>:

jest to biblioteka zawierające zestaw funcji operujących na tekście

strcmp(t1,t2); //porównanie ciągu znaków
formuła ta może zwrócić 3 wartości:
0 gdy t1=t2
<0 gdy t1<t2 //oznacza to ze t1 jest pierwszy alfabetycznie przed t2
>0 gdy t1>t2

strncmp(t1,t2,n); //porównanie co najwyżej n-znaków

kopiowanie jednego ciagu na drugi
strcpy(t1,t2); //skopiuje jeden ciąg znaków na drugi

strcpy(tekst1,"DEF");

strcpy(t1,t2,n); //skopiuje co najwyżej n-znaków z t2 do t2

x=strlen(tekst1); //funkcja zwraca długośc ciągu

y=sizeof(tekst1); //funkcja zwraca obszar pamięci zajmowany przez ciąg

przykład:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

char tab[8]="UCHO";
int x;

int main(int argc, char *argv[])
{
  printf("%s\n", tab); //wyświetlenie zawartości tablicy
  x=strlen(tab); //zwrócenie długości ciągu
  printf("%d\n", x); //wyświetlenie długości ciągu
  strcpy(tab, "MONITOR"); 
  printf("%s\n", tab); //wyświetlenie zawartości tablicy
  x=strlen(tab); //zwrócenie długości ciągu
  printf("%d\n", x); //wyświetlenie długości ciągu
}

funckja do łączenie tekstów:
strcat(tab,"ABC"); //dąłaczy do ciągu tab ciag znaków "ABC"

strncat(t1,t2,n); //dołaczy co najwyżej n-znaków tekstu z t2 do t1


www.piotrsog.prv.pl