C


Wykłady z języka c...

Pętle:

while

while (warunek) instr; //dopuki warunek jest spełniony instrukcja się wykonuje


while (x!=0) {
instr;
}

Przykładowy program (suma liczb z wybranego zakresu):

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int dol,gora,i;
long suma=0;

int main(int argc, char *argv[])
  {
	printf("Podaj dolny zakres=");
  scanf ("%d",&dol);
	printf("Podaj gorny zakres=");
  scanf("%d",&gora);
  i=dol;
  while (i<=gora) {
     suma=suma+i;
     i=i+1;
     }
  printf ("suma=%d\n",suma);
}

do ... while

do instr; while (warunek); // dopuki warunek jest prawdą, pętla się wykonuje


do {
puts("Podaj punkty");
scanf("%d",&p);
}
while (p<0||p>100); //petla będzie się wykonywać puki p jest mniejsze od 0 
lub większe od 100

Przykładowy program (suma liczb z wybranego zakresu):

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int dol,gora,i;
long suma=0;

int main(int argc, char *argv[])
  {
	printf("Podaj dolny zakres=");
  scanf ("%d",&dol);
	printf("Podaj gorny zakres=");
  scanf("%d",&gora);
  i=dol;
  do {
    suma=suma+i;
    i=i+1;
  } while (i<=gora);
  printf ("suma=%d\n",suma);
}

for
for (start,warunek,koniec) instr;
- start - wykona się tylko 1 raz przed pierwszym przejściem pętli
- warunek - puki warunek jest spełniony, pętla się wykonuje
- koniec - wykonywane po każdym przejściu petli

int n;
for (n=0;n<10;n=n+1) { //pętla będzie się wykonywać puki n będzie mniejsze od 10
instr;
}

Przykładowy program (suma liczb z wybranego zakresu):

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int dol,gora,i;
long suma=0;

int main(int argc, char *argv[])
  {
	printf("Podaj dolny zakres=");
  scanf ("%d",&dol);
	printf("Podaj gorny zakres=");
  scanf("%d",&gora);
  for (i=dol;i<=gora;i++)
  	suma=suma+i;
  printf("suma=%d\n",suma);
}


www.piotrsog.prv.pl