Typy danych w języku C


Wyświetlanie i wczytywanie tekstu

operatory ++,--:

przyklady:

int w, n=5;
w=(n++)+3; //zwiekszenie po uzyciu zmiennej
//w=8, n=6

int w, n=5;
w=(++n)+3; //zwiekszenie przed uzyciem zmiennej
//w=9, n=6

int w, n=5;
w=(n--)+3; //zwiekszenie po uzyciem zmiennej
//w=8, n=4

złożone operatory przypisania:

wzór ogólny:
(a=a(cos)b) zapis znaczy to samo (a(cos)=b)
(cos) = :,+,-,*,/,%,<<,>>,&,|,^

przykład:
(a=a+5;) zapis znaczy to samo (a+=5;)


www.piotrsog.prv.pl