Magistrala AGP


Accelerated Graphics Port (AGP, czasem nazywany Advanced Graphics Port)

Nowy standard opracowanej magistrali graficznej przez Intel, na której jednym końcu znajduje się kontroler pamięci głównej komputera, zaś na drugim, port karty graficznej. Accelerated Graphics Port (AGP), bo tak nazywa się nowy standard, stanowi rozszerzenie podstawowej architektury PCI. W stosunku do pierwotnej technologii zastosowano trzy podstawowe zmiany: rozdzielono magistrale adresowe i danych, zastosowano transfer potokowy i transfer danych z częstotliwością 133 MHz. Najpoważniejszą różnicą protokołu AGP w stosunku do PCI jest transfer po- tokowy, który zastosowano w stosunku do operacji czytania i zapisywania do głównej pamięci komputera. Pozostałe operacje, jak odczytywania i zapisywanie do kontrolera graficznego, wykonywane są w postaci standardowych transakcji PCI. Tak, więc tylko kontroler graficzny może wykorzystywać transfer potokowy do głównej pamięci komputera. Drugą poważną zmianą jest technika podwojenia taktowania zegara, umożliwiająca transfer danych z szybkością 133 MHz. Interfejs AGP działa z częstotliwością 66 MHz, jednak dzięki zastosowaniu specjalistycznych technik dane mogą być transferowane przy obydwu zmianach sygnału zegara. Przy efektywnym transferze z częstotliwością 133 MHz AGP umożliwia chwilowy transfer z prędkością 533 MB/s. Dodatkowe zwiększenie wydajności interfejsu AGP uzyskano oddzielając magistralę danych i adresową. Dzięki czterokrotnemu przyspieszeniu transferu tekstury 3D, wartości buforowania Z i parametry kanału alfa, które zazwyczaj przechowywane są w buforze - ramki, mogą być przesyłane do głównej pamięci komputera. Ilość danych pozostaje taka sama, jednak z punktu widzenia - użytkownika łatwiej i taniej jest zwiększyć - ilość pamięci RAM, która jest dużo tańsza od bufora ramki. Przechowywanie danych w głównej pamięci komputera usprawnia - również jej wykorzystanie umożliwiając - wykorzystywanie wolnych obszarów. Nowy standard magistrali graficznej zwiększa wydajność kart graficznych, jakość grafiki trójwymiarowej oraz pozwala na odtwarzanie plików pełnoekranowych MPEG-2 przy pełnej prędkości - w domowych komputerach. AGP może być zaimplementowane - w postaci kontrolera graficznego zintegrowanego z płytą lub gniazda karty graficznej. Intel będzie pierwszą firmą, która wypuściła na rynek procesor obsługujący AGP. Chipset o nazwie 440LX został zaprojektowany dla procesora Klamath - Pentium Pro z instrukcjami MMX, którego pojawienie zapowiedziane jest na koniec pierwszego półrocza. Polityka Intela miała na celu skłonienie użytkowników zaawansowanych systemów do migracji na procesory Pentium Pro, dlatego też chipsety AGP nie były produkowane przez tę firmę dla - standardowych procesorów Pentium. Jednak o powszechnej akceptacji produktu decyduje jeszcze kilka czynników. Pierwszym z nich jest wsparcie ze strony producentów kart graficznych. Specyfikacja AGP posiada otwartą formułę, co oznacza, że zostanie licencjonowana wszystkim zainteresowanym firmom. Większość dużych firm produkujących karty graficzne 3D takich jak: ATI, Ma-trox, Tseng, Cirrus Logic, S3, Trident Microsystems wspiera AGP. Pierwsze komputery wykorzystujące nowy standard pojawiły się pod koniec 1997 roku. Drugim czynnikiem niezbędnym do funkcjonowania AGP jest wsparcie ze strony producentów systemów operacyjnych. Microsoft zapowiedział, że w systemach Windows 95, Windows NT i sterownikach DirectDraw, zapewni inicjalizację urządzeń magistrali AGP oraz możliwość dynamicznego alokowania pamięci dla AGP.


www.piotrsog.prv.pl